Lähitreenikalenteri

REKISTERISELOSTE
Herotreenin henkilötietolain (523/1999, 10 §) mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Herotreeni


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Karoliina Koivisto
info@herotreeni.fi

+358 44 2444264


3. REKISTERIN NIMI
Herotreenin asiakasrekisteri.


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tiedottaminen, markkinointi ja kursseihin osalistuminen.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi
Sähköposti
Osoite (niiltä, jotka sen ovat antaneet)
Puhelinnumero (niiltä, jotka sen ovat antaneet)


6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaiden ilmoittautumistiedot.
Asiakas on pyytänyt meitä lisäämään itsensä rekisteriin tai rekisteröitynyt itse järjestelmäämme liittymällä Herotreenin asiakkaaksi.
Arvonnat tai asiakaskyselyt, joissa asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa keräämiseen.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun kuin Herotreenin em. tarkoituksiin.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.


9. REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET
Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa, asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Tietoihin pääsee käsiksi vain Herotreenin avainhenkilöt.


© HEROTREENI

  • INFO@HEROTREENI.FI